ความเห็น 2960952

คนฑี

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณกับเรื่องราว..ของ  ต้นไม้ชื่อ คนฑี...เหมือนกับ..ภาคกลางที่เรียกขนมเปียกปูน..ซึ่งทราบมาว่าใช้กะลามะพร้าวเผาบดใส่แป้ง..มีสีดำๆ..โรยมะพร้าวขูด..(สนใจ..เกี่ยวกับสีของใบไม้ประเภทนี้..ที่ให้สีดำ)...หากคุณ..มีต้นไม้นี..กลับเมืองไทยจะไปขอแบ่งปัน..แลกกับต้นไม้ที่มีและคุณไม่มีจะได้ไหมเอ่ย...ยายธี... มีไม้ข้างทางเดินมาฝาก..เจ้าค่ะ