ความเห็น 2960185

แคลเซี่ยมช่วยกระดูกแข็งแรงยังไม่พอ แต่ยังลดน้ำหนักได้ด้วย!!!

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ น่าสนใจกับผลสรุปที่ว่ากลุ่มดื่มนมสามารถลดน้ำหนักได้มากกว่ากลุ่มทานแคลเซียมครับ

ไม่ทราบว่ามีรายละเอียดมากกว่านี้ไหม อาทิ ดื่มนมแบบปกติหรือแบบพร่องไขมัน และในปริมาณเท่าใด

และทานแคลเซียมชนิดใด และในปริมาณเท่าใด