ความเห็น 29591

กองกิจการนักศึกษา ม.ขอนแก่นเปิดบริการอุทยานแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ด้วยภาพและเสียงจากสื่อมัลติมีเดีย

แตงโม
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยครับที่เห็นนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นเพื่อการพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นี่คืองานของเราชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ต้องการสร้างนักศึกษาให้เข้าสู่สังคมในฐานะที่มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานชี้นำสังคม นักศึกษาที่จบออกไปต้องมีคุณภาพ พร้อมที่จะขับเคลื่อนสังคมให้เจริญรุดหน้าไป ตามปณิธาน วิทยา จริยา และปัญญา สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เผยแพร่คือ บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราต้องการสร้างนักศึกษาควรจะประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ หรือผู้ทำหน้าที่สนับสนุนวิชาการจะได้ช่วยกันขับเคลื่อนต่อไป ด้วยความยินดีและให้กำลังใจครับ...