ความเห็น 29560

เก็บมาเล่าจากเวทีเสวนา "คุณเอื้อ" ณ บ้านผู้หว่าน 1) บรรยากาศเป็นใจ

จุพารัตน์
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 

จากภาพของ CKO และข้อคิดเห็นของ คุณโอ๋ และพี่เม่ย ทำให้ผู้ปฏิบัติเริ่มเรียนรู้ และเกิดจินตนาการตาม  เหมือนเป็นผู้หนึ่งที่แอบเดินตามผู้หญิง 2 คนในภาพอยู่ข้างหลังด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่า เขาไปทำอะไร ที่ไหน อย่างไร จะมีคนประเภทนี้อยู่กลุ่ม 1 ดังนั้น ขณะเดินขอช่วยมองเหลียวหลังด้วย  และหากพบคนกลุ่มนี้ขอช่วยชวนหรือจูงเขาไปด้วยคน จากผู้รู้แจ้ง 2 คน ก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขยายขึ้น เป็น 4 เป็น 8 เหมือน cell ขยายตัว