ความเห็น 2953634

"ชื่นใจ...ได้เรียนรู้ (ภาคครูเพลิน)" ครั้งที่ ๕ (๑) : การเรียนรู้ที่เข้มข้น

เขียนเมื่อ 

เป็นบันทึกที่มีพลังมากครับ อยากให้ครูเอมสะท้อนว่า ในช่วงเวลาของการเรียนรู้ที่นี่ ครูเอมมีความสำเร็จที่ภูมิใจคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร

วิจารณ์