ความเห็น 2953159

เราให้ความสำคัญกับการโกงชาติมาก แต่พวกคุณไม่เข้าใจเองต่างหาก!!!

เขียนเมื่อ 

"ขอบคุณประเทศไทยที่ยังมีคนกล้าคิดกล้าเขียนกล้าวิจารณ์ในลักษณะนี้..."เป็นกำลังใจให้เจ้าค่ะ..วิถีหนึ่งที่น่าจะช่วยได้อย่างรวดเร็ว..อย่างหนึ่งลดการโกง..ของตนเอง...ตั้งแต่ครอบครัวไปถึง..นักการเมือง..ยุติ..การเบียดเบียนทั้งหมดทั้งปวง..มองดูนิ้วที่ชี้ไป..กลับมาหาตน..มากกว่าหรือเปล่า...เข้าใจคำว่าประโยชน์ส่วนรวม..หรือยัง...เท่านี้ก็จะเริ่มต้น..พ้นทางตัน..กันเสียที...