ความเห็น 2950215

"ภาพ..เล่าเรื่อง"...ในแกลลอลี่ชีวิต

เขียนเมื่อ 

ปรารถนา...ให้ความหมาย ลึกซึ้ง

ขอบพระคุณมากนะครับยายครับ