ความเห็น 2948295

“หมอจืด” หัวใจไม่จืดเลย ตอน 2

เขียนเมื่อ 

นี่คือ หมอต้นแบบ ครับ

ชื่นชมมาก ๆ ;)...