ความเห็น 2948155

๔๓๑. ความเป็นจริงของชีวิต

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

เชื่อและเห็นจริงดังที่มีท่านผู้รู้เคยบอกว่า "แบบดี ดีกว่าบอก"

ขอบคุณค่ะ ;)