ความเห็น 2947741

บันทึกสั้น18/3/2557"เมื่อหัวใจยังคงร้องไห้"

เขียนเมื่อ 

เมื่อเราทำดีที่สุดแล้วก็ต้องปล่อยวางค่ะ กรรมใครก็เป็นของคนนั้น เป็นกำลังใจให้นะคะ กาลเวลาจะพิสูจน์ทุกอย่างให้แต่ละคนรับรู้ด้วยตนเองค่ะ