ความเห็น 2946494

ข้อสังเกต : ๔ งดออกเสียงทำไม?

เขียนเมื่อ 

...อ่านแล้วได้ข้อคิด ข้อสังเกตที่มีประโยชน์นะคะ