ความเห็น 29459

เก็บมาเล่าจากเวทีเสวนา "คุณเอื้อ" ณ บ้านผู้หว่าน 1) บรรยากาศเป็นใจ

ปารมี
IP: xxx.146.247.70
เขียนเมื่อ 
ชื่นชม การเรียนรู้และตีความได้จากทุกสิ่งของคุณทั้งคู่จริงๆ ค่ะ ทำให้เห็นว่า ทุกสิ่งมีคุณค่าอยู่ในตัวมันเอง ขึ้นกับว่าใครจะเห็นหรือไม่