ความเห็น 2945399

โลกและชีวิต (127) : บ้านและท้องทุ่ง

เขียนเมื่อ 

ครับ หัวใจอาสา

การคิดคำนึงถึง เป็นภาวะปกติของหัวใจ
แต่หากแปลงความคิดถึงที่ว่านั้นเป็นพลังได้
นั่นแหละครับ คือ สิ่งอันมหัศจรรย์ของชีวิตและการงานแห่งเรา ครับ