ความเห็น 29452

เก็บมาเล่าจากเวทีเสวนา "คุณเอื้อ" ณ บ้านผู้หว่าน 1) บรรยากาศเป็นใจ

พี่เม่ย
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 
ฝีมือถ่ายภาพท่าน CKO นี่ระดับมืออาชีพเลยนะคะเนี่ย! ขออนุญาตวิเคราะห์มุมมองของท่านจากภาพถ่ายดังนี้ค่ะ
  • ภาพแรก มองแบบ"ให้เห็นภาพรวม" ยังเป็นมุมมองของคนนอกอยู่ค่ะ...
  • ภาพสองและสาม มองแบบ "ให้เห็นองค์ประกอบ" เริ่มเป็นมุมมองของคนในแล้วค่ะ....และ.....
  • ภาพสุดท้าย "เด่น" มากค่ะ คือมองแบบ "ลงลึก" ซึ่งเป็นมุมมองของผู้รู้แจ้ง....
สามมิติ....ชัดเจนค่ะ