ความเห็น 2945149

พบสูติบัตรเก่า..เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของแผ่นดิน

เขียนเมื่อ 

เป็นเอกสารแผ่นแรก...
ที่มีคุณค่ามากที่สุด แผ่นหนึ่งในชีวิตลูก

คุณพ่อคุณครูพี่ใหญ่ เก็บดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดียิ่ง

ซาบซึ้งใจ..สำหรับคนเป็นพ่อ และเป็นลูกครับผม

ขอบพระคุณครับคุณครู ^_^