ความเห็น 2944949

พบสูติบัตรเก่า..เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของแผ่นดิน

เขียนเมื่อ 

รู้สึกว่าได้บรรยากาศ ดี..และเป็นที่น่าภาคภูมิใจ...แสดงให้เห็นว่าพ่อแม่เป็นคนละเอียดอ่อน

เก็บรักษาไว้อย่างดี...รู่้สึกภาคภูมิใจแทนคุณพี่ใหญ่ที่สุดเลย