ความเห็น 2944462

คอรัปชั่นโดยอ้างการศึกษา?

เขียนเมื่อ 

ทำไมยังขูดรีดลูกหลานไทย