ความเห็น 2943848

โลกและชีวิต (127) : บ้านและท้องทุ่ง

เขียนเมื่อ 

บ้านในความหมายพี่แก้ว คือ

บ้านเกิด

บ้านของหลวง ตอนที่เราอยู่อาศัยในวัยเริ่มต้นทำงาน

และตอนนี้ คือ บ้านที่เรามี