ความเห็น 2943846

โลกและชีวิต (127) : บ้านและท้องทุ่ง

เขียนเมื่อ 

บ้านและท้องทุ่ง คือ ชีวิต