ความเห็น 2943836

โลกและชีวิต (127) : บ้านและท้องทุ่ง

เขียนเมื่อ 

หายไปนานมากเลยครับ

บ้านคือสถานที่ที่มีความสุขมากทีสุดครับ

ขอบคุณครับ