ความเห็น 294203

ต้องช่วยกัน

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับท่านอาจารย์umi P

ใช้ศีลธรรมนำทาง สร้างชีวิต
ร่วมอุทิศใจกาย   ขยายผล
รักที่ทำหน้าที่      เต็มที่ตน
เราทุกคนล้วนสุข ไม่ทุกข์ใจ