ความเห็น 294188

ต้องช่วยกัน

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณครับ อ.ศิริศักดิ์...P

"ศีลธรรม"เรียนกันมาตั้งแต่ชั้นประถม อบรมกันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออก  แต่รับได้ไม่เท่ากัน เลยเป็นปัญหาของสังคม

ถ้ามองทางด้านสังคม...เราคงเดินทางออกห่าง วิถีไทยกันมาไกลพอสมควร ขาดตัวกรองที่ดี จึงทำให้ไม่มีเกราะป้องกัน จริงๆแล้วเกราะที่ใกล้ตัวเด็กก็คือพ่อและแม่ แต่ถ้าสถาบันครอบครัวไม่เข้มแข็ง ผมก็เห็นใจครู-อาจารย์ที่มีพ่อแม่ของเด็กมาฝากความหวังไว้ให้ช่วยสั่งสอน
แต่ถ้ามองด้านกรรมและผลของกรรม เขาคงจะสะสมมาแค่นั้น โดยเฉพาะทางด้านปัญญาบารมี จึงไม่มีปัญญาในชาตินี้ให้ฉุกคิด ก็เลยเป็นปัญหาของสังคม