ความเห็น 2941671

ก้าวเดินสู่โลกใบใหม่

เขียนเมื่อ 

ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี ครับ ;)...