ความเห็น 294115

ต้องช่วยกัน

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ พี่กลมวัลย์ P

  • ผมทึ่ง....ในวิสัยทัศน์ของหลวงปู่ครับ ท่านบอกว่า..อาณาจักร กับ.ศาสนจักร ต้องช่วยกัน ก็แสดงว่าทุกศาสนาต้องร่วมมือ ร่วมใจ ในแต่ละภาคส่วนที่ดูแลกันอยู่ เพราะแต่ละศาสนาล้วนสอนให้คนเป็นคนดี ไม่ก่อความวุ่นวาย
  • ใช่ครับ...ต้องเริ่มจากพวกเราก่อน ผมจินตนาการว่าผลจากการลงมือทำความดีคล้ายๆการโยนหินลงน้ำจะมีการขยายวงของคลื่นบนผิวน้ำออกไปๆๆๆ ถ้าแต่ละคนช่วยกันทำดี จุดโน้นที จุดนี้ที คลื่นก็จะแผ่ไปขยายไปจนทั่วบ่อน้ำ...การเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นอย่างเห็นชัด แต่จุดสำคัญอยู่ที่การเริ่มต้น และทำอย่างต่อเนื่องครับ