ความเห็น 2940976

เยี่ยมไข้คุณครูประยงค์ศรี อุณหธูป วัย ๙๔ ปี

เขียนเมื่อ 

ความสัมพันธ์อันดีงามของครูและศิษย์ไม่น่าเชื่อว่าจะยืนนานได้ขนาดนี้นะคะ เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างยิ่งที่ควรบอกกล่าวให้ได้เห็นกันไว้ในโลกออนไลน์นะคะพี่ใหญ่