ความเห็น 2940710

บันทึกสั้น17/2/2557"ที่บ้านสวน"

เขียนเมื่อ 

มาต่อเนื่งเลยสินะเมื่อเช้าหนูรีบอกไว้วันนี้ทำกล้วยฉาบ แต่ยังได้เก็บภาพน่ารักการงอกออกดอกช่อของต้นไม้นะคะ