ความเห็น 2939307

อธิการบดี มมร ปิดโครงการวันมาฆบูชา ๕๗

เขียนเมื่อ 

อนุโมทนากิจกรรมดีๆ แบบนี้

ฝากงานให้อาจารย์เป็นการแลกเปลี่ยนด้วย http://www.gotoknow.org/posts/561455