ความเห็น 2938774

ทุกคนควรใช้เครื่องกระตุกหัวใจแบบ AED เป็นหรือไม่

เขียนเมื่อ 

ควรมีและควรใช้อย่างยิ่งยวดแล้ว ใน ขณะนี้
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillators, AED)
ที่ประชาชนคนทั่วไปเข้าถึงได้ (Public Access Defibrillator - PAD)