ความเห็น 2938005

มาฆบูชา

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมบทความครับ...

ขออนุญาติ แชร์ความดี เป็นทำบุญกิริยา แก่ทุกท่านที่มาอ่านพบ

เนื่องในวันมาฆบูชานี้ เพื่อเป็นการสรรเสริญพระพุทธคุณ เพียงส่วนหนึ่ง ในหมู่ของสรรพสัตว์ ที่อาศัยในวัฏฏะที่หมุนวกหมุนวนอยู่ทุกวี่ทุกวัน เพื่อเจอความสุขบ้างในภพนี้

  1. ก่อสัทธาในการเปิดประตูสู่ความจริงของธรรมชาติของตนกับทั้งหมด หรือ สัจจะธรรม
  2. ใฝ่เข้าหากัลยาณมิตร หรือ มิตร ครุ อาจาริยะ คอยชี้คอยเตือน
  3. สร้างขันติ อดทน และ ความเพียรของตน อันไม่ย่อหย่อน
  4. มีสีลสังวร ระมัดระวัง สำรวม กาย วาจา ให้เป็นปกติ
  5. มีสติ คอยตามรู้ คอยคุ้มครอง รู้แล้วปล่อย วางลง
  6. มีเมตตาต่อสรรพสิ่ง
  7. ด้วยความไม่ประมาท ต่อเหตุ และกิจควรทำ ทั้งปวง

..โอปนยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ..

วิญญูชนพึงน้อมมาสู่ตน และพึงรู้ ความจริงของธรรมชาติได้เฉพาะตน เมื่อself action เท่านั้น