ความเห็น


เรียน อาจารย์ประจำรายวิชา Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๓ ชื่อ

บันทึกการฝึกสอนของนายชวกร ไชยสิทธิ์ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)

มี URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181006

และ

บล็อกที่ ๔ ชื่อ

บันทึกการฝึกสอนของนายชวกร ไชยสิทธิ์ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

มี URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181006

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ชวกร ไชยสิทธิ์

6/2/2557 10.04 น.

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี