ความเห็น 293181

ต้องช่วยกัน

เขียนเมื่อ 

คนเราไม่มีศีลธรรมก็ต่ำคน

บ้านเมืองของเรามีปัญหาเพราะ "อำนาจ" ที่ใครก็อยากได้ อยากครอบครอง แต่หนทางขึ้นสู่ทันก็ทำให้บ้านเมืองบอบช้ำ

เพียงหวังให้บ้านเราสงบสุข

เริ่มจากเป็นปัจเจคที่ดี ทำดี ในแบบของเรา เมื่อทุกคนทำดี ดีต่อดี สังคมคงสงบสุข และ มีความสุข

(อันนี้คิดเชิงอุดมคติมากๆ) ครับ