ความเห็น


พรพนา ธรรมจิตรสกุล 555740408-0 Y#10 MBAKKU

จากระบบการเรียนรู้ของมนุษย์ VAK ของ อ.ภิญโญ

V=Visual รับรู้ด้วยภาพ

A= Audio รับรู้ด้วยเสียง

K=Kinesthetic รับรู้ด้วยความรู้สึก

หลังจากที่ได้เรียนใน Class แล้วคิดว่าตัวเองมีระบบการเรียนรู้แบบ (Kinesthetic Learner) เนื่องจากปัจจุบันดิฉันรับผิดชอบงานดูแลลูกค้า และส่วนงานบ้างส่วนต้องโทรศัพท์ติดต่อลูกค้าเพื่อสอบถามรหัสร้าน7-Elevenที่ลูกค้าจะรับสินค้า การที่ลูกค้าจะแจ้งสถานที่รับสินค้า ลูกค้าต้องแจ้ง จังหวัด อำเภอ ตำบล ซอย และสถานที่ใกล้เคียง เมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่หมดแล้ว ทางดิฉันก็นึกภาพตามสถานที่นั้น และทำการค้นหาข้อมูลไฟล์ร้าน7-Elevenพร้อมไปด้วย และเมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้ว จะได้รหัสร้านและชื่อร้าน 7-Elevenที่ลูกค้าจะเลือกรับสินค้า แต่ถ้าเปรียบเทียบกับการที่เราไม่นึกภาพตามสถานที่ที่ลูกค้าแจ้ง หรือไม่ค้นหาข้อมูลร้านทันที จะทำให้เรานึกภาพไม่ออกว่า สถานที่ร้าน7-Eleven สาขานั้นจะตั้งอยู่ตรงไหน เนื่องจากปัจจุบันร้าน7-Elevenมีจำนวนมาก ซึ่งบางร้านจะไม่ตั้งชื่อร้านตามสถานที่นั้น และเพื่อให้งานลุล่วงไปด้วยดี พร้อมกับตรวจสอบร้าน7-Elevenที่ถูกต้อง จึงต้องมีการติดต่อลูกค้าทุกรายที่มาเข้ามาใช้บริการ...สรุปได้ว่า คิดว่าตัวเองเป็น มีระบบการเรียนรู้แบบ (Kinesthetic Learner)คะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี