ความเห็น


นายสิทธิพงษ์ เอี่ยมอร่าม 555740378-3 Y10WD MBAKKU BKK

VAK คือ V=Visual รับรู้ด้วยภาพ A= Audio รับรู้ด้วยเสียง K=Kinesthetic รับรู้ด้วยความรู้สึก

จากการเรียนในชั้นเรียนของ อ.ภิญโญ ทำให้ผมได้เข้าใจตัวเองยิ่งขึ้นว่า เรียนรู้ได้จาก Visual คือการเรียนรู้ด้วยภาพมากที่สุด ทำให้ผมสามารถจดจำเรื่องราวที่เรียนรู้ได้มากที่สุด และยิ่่งได้เรียนแบบผสมคือ V+A จะทำให้จดจำได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และทั้งสุดท้าย K เข้ามาตามลำดับจะสามารถทำให้ทุกคนมีความจำในเรื่องราวต่างๆได้มากยิ่งขึ้น

V--------->A--------->K = Knowledge

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี