ความเห็น


เมื่อเปรียบเทียบประเภทสไตล์ในการเรียนรู้ตามการแบ่งลีลาการเรียนรู้ออกเป็น 3 ประเภท คือ

1) ผู้ที่เรียนรู้ทางสายตา (Visual Learner)

2) ผู้ที่เรียนรู้ทางโสตประสาท (Auditory Learner)

3) ผู้ที่เรียนรู้ทางร่างกายและความรู้สึก (Kinesthetic Learner)

แต่หากนำสภาวะของบุคคลในขณะที่รับรู้ข้อมูลซึ่งมีอยู่ 3 สภาวะคือ สภาวะของจิตสำนึก (Conscious) จิตใต้สำนึก (Subconscious)และจิตไร้สำนึก (Unconscious)

เข้าไปร่วมพิจารณาด้วย แล้วนำองค์ประกอบทั้ง 2 ด้านคือ องค์ประกอบด้านช่องทางการรับข้อมูล (Perceptual pathways) กับองค์ประกอบด้านสภาวะของบุคคลขณะที่รับรู้ข้อมูล (States of consciousness) มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถแบ่งลีลาการเรียนรู้ออกได้ถึง 6 แบบ

สรุปว่าประเภทการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกับตนเองมากที่สุด คือ V-A-K หรือ V-K-A ซึ่งหมายถึง เป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดหากได้อ่านและได้เล่าเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้อื่นฟัง เป็นเด็กดีที่ขยันเรียนหนังสือ และเรียนรู้ได้ดีที่สุดหากได้ลงมือปฏิบัติตามแบบอย่างที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า และได้ตั้งคำถามถามไปเรื่อย ๆ โดยปกติจะชอบทำงานเป็นกลุ่ม แต่ก็ไม่ได้ทิ้งการเล่นกีฬาเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เป็นประจำ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี