ความเห็น 2929293

บทกวีจำเป็น : ฟ้าสาง...ใจสว่าง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ผอ.อัญชัญ ครุฑแก้ว ที่เข้ามาอ่านและให้กำลังใจค่ะ