ความเห็น 2929033

บันทึกสั้น10/1/2557

เขียนเมื่อ 

อยากให้คุณหนูหรี เอาภาษาใต้มาเขียนบ่อยๆ นะอยากรู้อะ ภาษาที่ชาวบ้านใช้กัน เช่น ตีหก หลบบ้าน พันพรือ ฯ