ความเห็น 2928622

ความสุขและความรู้สึกดี ๆ ที่ได้รับที่ผ่านมา

เขียนเมื่อ 

ครูมองเห็นความกตัญญูในตัวของเราที่มีอย่างมาก

และการทำมาหากินที่สุจริต ย่อมนำมาซึ่งสิ่งดี ๆ ในชีวิตครับ

ขอให้ทำต่อไป ;)...