ความเห็น 2926763

เพราะ...ฮาเวิร์ด...ไม่ใส่ใจ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่าน ผอ ชยันต์

จะว่าไปที่มีคนบอกว่า "การที่คนเราปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไร ก็แสดงถึงพื้นฐานทางจิตใจของคนคนนั้น" น่าจะเป็นจริงนะคะ

ใจที่ไม่ให้เกียรติคน จะไม่มองคนอื่นในด้านบวก

ท่านอาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กๆ สมกับการเป๋นครูบาอาจารย์ที่น่ายกย่องค่ะ ;)