ความเห็น 2926411

เพราะ...ฮาเวิร์ด...ไม่ใส่ใจ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณเรื่องเล่าดี ๆ ที่มีมิติแง่คิดที่คุณปริมนำมาฝากมากครับ...

มาครั้งนี้...คงไม่หายไปนาน (มาก) อีกนะครับ...:)