ความเห็น 2926363

เพราะ...ฮาเวิร์ด...ไม่ใส่ใจ

เขียนเมื่อ 

อ่านบันทึกนี้แล้วนึกถึงเพลงเก่า ๆ เพลงนี้จ้ะ " แฟนซีชีวิต " อย่าตัดสินบุคคลเพียงเสี้อผ้าเครื่องแต่งกายของเขาขอบคุณจ้ะ