ความเห็น 2924813

เล่งเป้า เร้าชีวิต ใน ๒๕๕๗

เขียนเมื่อ 

I actually appreciate your attempt to do a very good thing for Thai children and youths, Khun SR.