ความเห็น 2924573

เล่งเป้า เร้าชีวิต ใน ๒๕๕๗

เขียนเมื่อ 

ปีใหม่ 2557 ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขกาย สบายใจ นะคะ ปัจจัยภายนอก มากระทบ ก็รู้เท่าทัน นะคะ