ความเห็น 2923792

สาขาบทที่ 4.2 เรื่อง เพลงที่มีอิทธิพลต่อร่างกายและเชาวน์สุขภาพของปัจจัยทางจิตวิทยาและสังคม Music influences the physical and psychological factors, and social health quotient

เขียนเมื่อ 

อย่าอยู่ในคลัง ที่ไม่มีเงิน

อย่ามัวหลงเพลิน กับคำมุสา

อย่ามัวนิ่งเฉย ละการเวลา

อย่ากลัวไร้ค่า วาสนาตน