ความเห็น


นายกฤช กล่อมสิงห์ 555740382-2 WE MBAKKU

จากการถ่ายทอดเนื้อหาเรื่อง วิถีแห่งซุปเปอร์แมน ให้แก่เพื่อนที่ทำงานในแผนกฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศทราบเกี่ยวกับความขาดแคลนของมนุษย์ชาติ ซึ่งได้แก่การขาดแคลนด้านทรัพยากร การขาดแคลนความรู้ การขาดแคลนวิธีการสื่อสารและการขาดแคลนคุณธรรม โดยหลังจากอธิบายเนื้อหาและ 4 ปัจจัยในการเติมเต็มความขาดแคลนซึ่งได้แก่ The Connector + The Maven + The Salesman + The Great Minds = The Superman แล้ว จึงได้ถามเพื่อนว่า คิดว่าตัวเองมีปัจจัยไหนในการเติมเต็มความขาดแคลนของตนเองและคนรอบข้าง

เรียงจากซ้ายไปขวา

1. น้องเช็ง บอกว่าตนเองเติมเต็มปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับสถิติได้(The Maven) เนื่องจาก น้องเรียนจบ

มาทางด้านสถิติคอมพิวเตอร์ จึงสามารถให้ความรู้หลักการสถิติ เช่น การสุ่มตัวอย่าง การคำนวณตัวเลขทาง

สถิติ ที่ช่วยในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบได้

2.พี่เอ็ม บอกว่าตนเองเปรียบได้กับ Super man ผู้ไม่ขาดแคลนทรัพยากรอะไรเลยเนื่องจาก

พี่เอ็มเป็นผู้กว้างขวาง เข้ากับคนรอบข้างได้ดี ประกอบกับนิสัยเป็นคนชอบพูดคุย รวมทั้งมีประสบการณ์

ทำงานด้านตรวจสอบ IT Application มา 5 ปี ทำให้พบผู้คนหลากหลายด้าน จึงทำให้พี่เอ็มสามารถ

เป็นผู้มีการติดต่อสื่อสารที่ดีและเข้าถึงทรัพยากรได้ง่าย มีความรู้เฉพาะทางด้าน IT Application และ

Network พร้อมทั้งได้รับรางวัลจากธนาคารออมสินให้เป็นผู้มีจริยะธรรมดีเด่นอีกด้วย (The Connector + The Maven + The Salesman + The Great Minds = The Superman)

3.พี่บอย บอกว่าตนเองเติมเต็มปัจจัยได้ 3 ด้าน คือ (The Connector + The Maven + The Salesman) พี่บอยเป็นผู้ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสบการณ์นานกว่าใครๆ มีทั้งความรู้ด้าน IT Network Management รวมทั้งต้องพบผู้คนมากมีการจราจาในการหาข้อสรุปการตรวจสอบและการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ

ทั้งนี้ปัจจัยด้าน The Great Minds ของแต่ละคนมีไม่เท่ากัน ซึ่งอาจทำให้ผู้ถามและผู้ตอบมองเห็นภาพของน้องเช็งและพี่บอยไม่ชัดเจนเท่ากับรางวัลที่พี่เอ็มได้

฿299.00 -77.85%
฿188.00 -39.89%
฿579.00 -52.34%
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี