ความเห็น 2921571

เปลือยความสุข (30) : บ้าน... ผมมีความสุขกับการได้กลับบ้าน

เขียนเมื่อ 

...บ้านดูโปร่งโล่งสบาย อบอุ่นน่าอยู่นะคะ...