ความเห็น 2921184

เปลือยความสุข (30) : บ้าน... ผมมีความสุขกับการได้กลับบ้าน

เขียนเมื่อ 

เป็นเพราะชีวิตดั้งเดิมของคุณแผ่นดินมีความรัก + ความอบอุ่นมากกว่า...เช่นเดียวกับพี่เอง ไม่มีสิ่งใดที่ให้ความรัก + ความอบอุ่นเราได้เท่ากับครอบครัวของเราเอง...ดีแล้วค่ะ ดังที่พี่เขียนไว้ว่า เมื่อคนเราขึ้นที่สูงได้ ก็ต้องหาทางลงด้วยตัวของเราเองได้ด้วยค่ะ...ชอบภาพหนุ่มน้อยนี้จัง เหมือนชีวิตของ "พี่ภัคร" + "พี่เพรียง" เลยอ่ะ :):)

ชีวิตคนเราจะไปสูงได้นั้น พื้นฐานเบื้องล่างที่อยู่ต้องแน่นและแข็งแกร่งด้วย จะได้เป็นภูมิคุ้มกันให้กับพวกเขาได้ในอนาคตค่ะ เมื่อสูงแล้ว ต้องอย่าลืมอดีตที่เราเคยเป็นมาค่ะ...น้อยคนนักที่จะเป็นได้แบบนี้...ชอบ ๆ ๆ ๆ ค่ะ...