ความเห็น


จากการเรียนรู้ “ วิถีแห่ง ซุปเปอร์แมน ” ได้นำสมการแห่งการพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กร คือ

TheGreat Minds + The Connector + The Maven + The Salesman = The Superman

มาใช้ในการพัฒนาภายในองค์กรที่ปฏิบัติงานอยู่ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีเพื่อนร่วมงานจำนวน 4 ท่าน จากการถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนร่วมงานได้วิเคราะห์ตัวเองว่าแต่ละคนอยู่ในกลุ่มประเภทอะไรบ้างดังต่อไปนี้

คุณ A สรุปว่าตัวเองน่าจะอยู่ในกลุ่ม The Connector

เนื่องจากเป็นพนักงานฝ่ายด้านการจัดการขนส่งสินค้า
ต้องมีการติดต่อประสานงานกับลูกค้า และโรงงานที่อยู่ต่างประเทศโดยตรง

คุณ B สรุปว่าตัวเองน่าจะอยู่ในกลุ่ม The Connector

เนื่องจากเป็นพนักงานด้านการสั่งผลิตสินค้าติดต่อกับทางต่างประโดยตรง
และดูแลด้านคลังสินค้า

คุณ C สรุปว่าตัวเองน่าจะอยู่ในกลุ่ม The Maven, The Great Minds

เนื่องจากทำงานด้านการเงิน การบัญชีจากที่สรุปคือ

The Maven ใช้ในการถ่ายทอดความรู้เรื่องข้อกำหนดด้านกฎหมาย ด้านภาษี ด้านการเงินให้กับพนักงานได้

The Great Minds เนื่องจากทำงานที่ต้องสัมผัสด้านการเงินโดยตรง
จึงต้องใช้ศีลธรรมในการทำงานอีกด้วย

คุณ D สรุปว่าตัวเองน่าจะอยู่ในกลุ่ม The Connector , The Maven, The Great Minds, The Salesman

เนื่องจากทำงานด้านการขาย การตลาด จากที่สรุปคือ

The Connector ต้องใช้ในด้านติดต่อกับลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
และได้ยังสามารถสร้างให้ลูกค้าเป็น The Connector ต่อเป็นอีกทอดได้

The Maven ใช้ในการถ่ายทอดความรู้เรื่องเกี่ยวกับสินค้าให้ลูกค้าเข้าใจมากขึ้น
The Great Mindsเนื่องจากบางครั้งต้องมีการจ่ายเงินของลูกค้าผ่านพนักงานขาย
จึงต้องใช้ศีลธรรมในการทำงานอีกด้วย

The Salesman เนื่องจากทำงานด้านการขาย การตลาดโดยตรง
จึงคิดว่ากลุ่มที่เหมาะสมมากที่สุดคือกลุ่มนี้เพราะต้องไปใช้ในด้านการทำงานมากที่สุด

฿220.00 -50.0%
฿2,499.00 -62.42%
฿299.00 -74.09%
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี