ความเห็น 2914924

ท้า ทาง ทัก ทั่ว - คุณคิดแบบไหน

เขียนเมื่อ 

ยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะ แต่จะพยายามเล่าเรื่องราว ที่ปฏิบัติต่อคนไข้และญาติค่ะ