ความเห็น 2914

ความสำคัญของการศึกษาพิเศษ

อ.วิรัตน์ชัย ผอ.สถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี
IP: xxx.133.144.210
เขียนเมื่อ 

ภาครัฐควรรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของผู้ที่มีความบกพร่องในฐานะคนคนหนึ่งในสังคม

ประสบการณ์ที่ผ่านมาย่อมเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับทุกคน