ความเห็น 29136

จิตสำนึกเรื่องคุณภาพ 1

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
มีคนถามผมมากว่าจะเอาอะไรมาเป็นหลักฐานในการประเมินในประเด็นนี้ ผมขอตอบในที่นี้ย่อ ๆ อีกครั้งว่า จิตสำนึก สามารถสัมผัสหรือรับรู้ได้ด้วยจิต ถ้าองค์กรไหนมีจิตสำนืกในเรื่องคุณภาพ คณะผู้ประเมิน (ปกติ 4 คน) จะสามารถสัมผัสหรือรับรู้ได้ตั้งแต่ก่อนเดินทางมาประเมินแล้ว (จากการประสานงานและจากการจัดทำ SAR) และก้าวแรกที่เข้ามาในคณะก็อาจจะบอกอะไรบางอย่างได้แล้วจากบรรยากาศของการอยู่ร่วมกัน ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ข้อมูลจากการพูดคุยกับคนทุกภาคส่วนขององค์กร สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้คณะผู้ประเมินตัดสินใจได้ในที่สุด